X
نشست صمیمی سرپرست اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان با کارکنان ثبت احوال کیش
print تاریخ ایجاد: 1399/06/30 تعداد بازدید: 378
راشد رشیدی ، سرپرست اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان با رئیس و کارکنان ثبت احوال کیش دیدار و گفت و گو نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان،راشد رشیدی ، سرپرست اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان با رئیس و کارکنان ثبت احوال کیش دیدار و گفت و گو نمود.

در این دیدار سرپرست اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان ضمن قدردانی از زحمات کارکنان ثبت احوال کیش اذعان داشت:نیروی انسانی مهمترین سرمایه های هر سازمانی است و موفقیت و شکست سازمانها تا حد زیادی به نیروی انسانی کارامد و متعهد وابسته است.

در این دیدار ، رشیدی ضمن بازدید از همه قسمتهای ثبت احوال کیش ، در جریان روند انجام کار قرار گرفت و با کارکنان به گفت و گو نشست.