X
بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان خمیر
print تاریخ ایجاد: 1400/04/20 تعداد بازدید: 121
راشد رشیدی، سرپرست اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان ، طی سفر یکروزه از اداره ثبت احوال شهرستان بندرخمیر بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان، راشد رشیدی، سرپرست اداره کل ثبت احوال استان باتفاق معاونین و حراست این اداره کل ،طی سفر یکروزه از اداره ثبت احوال شهرستان بندرخمیر بازدید نمود.

در این نشست سرپرست اداره کل ثبت احوال استان ضمن تاکید بر لزوم تکریم ارباب رجوع و حفظ شان و منزلت مراجعین ، اظهار داشت : ثبت احوال سازمانی خدمت رسان است و کارکنان این سازمان همواره باید تمام سعی و تلاش خود را برای رشد ، توسعه و اهتمام جدی در اجرای مطلوب تکریم ارباب رجوع و خدمت رسانی شایسته به شهروندان به کار گیرند.

راشد رشیدی ،  تکریم ارباب رجوع و حفظ حرمت و منزلت مراجعین، خوشرویی و خوش برخوردی در مواجه با ارباب رجوع، پاسخگویی و مسئولیت پذیری در قبال کار ارباب رجوع، رعایت عدالت و انصاف در برخورد با مراجعین و رعایت اخلاق اداری و تواضع در برابر مردم را از نکات مهم برشمرد.

وی همچنین ضمن سرکشی به حوزه های مختلف اذعان داشت: رعایت نظم و انضباط اداری اهمیت بسیاری دارد و باید سرلوحه و راس فعالیت های کاری کارکنان قرار گیرد. نظم و حضور به موقع و مستمر در محل کار از ویژگی های مهم یک کارمند نمونه است .

در این بازدید همچنین سرپرست اداره کل ثبت احوال استان در جمع کارکنان ثبت احوال این شهرستان حضور یافت و به مسائل و مشکلات آنان گوش سپرد و مواردی را مطرح نمود.