X

افتخارات ثبت احوال استان هرمزگان

افتخارات اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان

 

کسب رتبه برتر در شاخص رضایتمندی مردم از دستگاههای اجرایی در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی در سال 1398

کسب رتبه سوم در ارزیابی ستاد صیانت استان هرمزگان

کسب رتبه برتر در زمینه اجرای حقوق شهروندی در نظام اداری و استقرار مطلوب میز خدمت در بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی

 

تاریخ آخرین به روز رسانی: