X

دفاتر پیشخوان

زمان کار دفاتر پیشخوان ثبت احوال روزهای شنبه تا پنجشنبه

 

 

شهروند گرامی

 در صورت عدم رضایت از خدمات ارائه شده دردفاتر پیشخوان ثبت احوال لطفا هرگونه پیشنهاد، انتقاد و شکایت خود را از هریک از موارد مطابق با الگوی زیر تهیه و به شماره 20007701 پیامک نمائید.

عنوان شکایت

کد پیامک

متن پیامک

هزینه درخواست خدمات

توضیحات# 1 #کد ثبت پیشنهاد یا انتقاد

پس از درج کد پیامک شرح مختصری از موضوع، حداکثر در 20 کلمه تایپ و کد شکایت و کد ثبت پیشنهاد یا انتقاد دفتر را درج و ارسال گردد.

کارت هوشمند ملی

توضیحات# 2 # کد ثبت پیشنهاد یا انتقاد

شناسنامه

توضیحات# 3 # کد ثبت پیشنهاد یا انتقاد

رفتار کارکنان دفتر

توضیحات# 4 # کد ثبت پیشنهاد یا انتقاد

پیشنهاد و انتقاد

توضیحات# 5 # کد ثبت پیشنهاد یا انتقاد

 

نمونه پیام ارسالی: شناسنامه با شماره درخواست  4215 مورخ 1397/2/2 هنوز به دستم نرسیده است #3# کد ثبت پیشنهاد یا انتقاد  

کد ثبت پیشنهاد یا انتقاد برای هر یک از دفاتر متفاوت است که در جدول بالا درج شده است

در صورتی که موضوع شکایت،انتقاد و پیشنهاد بیش از یک مورد باشد برای هرکدام پیامک جداگانه ارسال گردد

 

تاریخ آخرین به روز رسانی: